Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


  Duyurular 

Web sitesi geliştirme aşamasındadır

 


+90 542 347 77 25

Telegram İletişim Hattı


Gündem

➤ Uluslararası Denetim ve Araştırma Hizmetleri

➤ MEB Eğitimleri (YENİ)

İZU - Medeniyet Tasavvuru Okulu

 İstanbul İşletme Enstitüsü Eğitimleri (YENİ)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitimleri

➤ www.birazdinle.com


Ödüller

 Gençlik ve Spor Bk. Teşekkür B. 2013

KAVED Üstün Başarı Plaketi 2014

 SAÜ Siyasal Bil. F. Mez. Plaket 2015

 Sakarya Üniversitesi Rektörlük Teşekkür B. 2015

Türk Kızılayı Bronz Madalya & Beratı 2016

Çevre Koruma Platformu Teşekkür Belgesi 2017

Atatürk Üniversitesi Onur Belgesi 2018

Anadolu Üniversitesi Kalite Elçisi Teşekkür B. 2019

Anadolu Üniversitesi Yüksek Onur Belgesi 2020


Diğer Menüler

 


Hızlı Erişim


Döviz Fiyatları

ip adresi

Sosyal Hizmet / Sosyal Çalışma

Mücahit YAVUZ / Sosyal Hizmet Uzmanı / Anadolu Üniversitesi

SOSYAL HİZMETİN TANIMI

Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir (IFSW ve IASSW, 2014).

Sosyal hizmet bireylerin sosyal işlevselliğini sağlamaya ve geliştirmeye çalışır. Sosyal hizmetin misyonu, tüm insanları potansiyellerini tam olarak kullanabilir hale getirmek, yaşamlarını zenginleştirmek ve onların işlevsiz olmalarını önlemektir. Meslek olarak sosyal hizmet sorun çözme ve değişme üzerine odaklanır.

Sosyal hizmetin amaçları, insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak, insanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile insanları buluşturmak, insanın etkileşimde bulunduğu sistemler üzerine odaklanmak, sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak, risk altındaki grupları güçlendirmek ve sosyal adaleti geliştirmek, profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları sosyal hizmet uygulamasına aktarmaktır.

Kaynak: SHUDER adına derleyen Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ve Arş.Gör. İrfan DOĞAN (Ocak 2016).

SOSYAL HİZMET UZMANI

Sosyal hizmet uzmanı, üniversitelerin “sosyal hizmet” bölümünde en az dört yıllık lisans eğitimi almış ve sosyal hizmet mesleğinin alanları içerisindeki bilgili ve yetkin kişiyi tanımlamaktadır.

Sosyal hizmet uzmanının görevleri, müracaatçıların gereksinimlerini belirlemek, insan ve sosyal bilimler alanındaki kuramlardan yararlanarak birey, grup, çift/aile, topluluk ve toplumun sorunlarını çözmek, müracaatçı ve müracaatçı sistemi ile ilgili bilgi toplayarak sosyal inceleme ve değerlendirme raporları hazırlamak, profesyonel yardım ilişkisi kurmak ve sürdürmek, sosyal hizmet alanına dair araştırma yapmak ve mesleki literatürü yorumlama becerisi kazanmak, çatışan gruplar arasında aracılık ve müzakere yapmak, müracaatçı sistemini kaynak ve destek sistemleri ile bir araya getirme konusunda becerili ve yetkin olmaktır. Sosyal hizmet uzmanları farklı disiplinlerden yararlanır, müracaatçıların deneyimlerini de kullanır ve uygulamayı değerlendirir.

Sosyal hizmet uzmanları uygulamalarını sosyal hizmetin ilkeleri, değerleri ve etik kuralları çerçevesinde yürütür. İnsan hakları, sosyal adalet, eşitlik, bireysellik, gizlilik, insan onuru ve insana hizmet etme ilkelerini göz önünde bulundurur ve her türlü ayrımcılık ve ön yargılar ile mücadele eder.

Kaynak: SHUDER adına derleyen Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ve Arş.Gör. İrfan DOĞAN (Ocak 2016).